Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
Ordo 2118
Parson Brown 2110
Prostějovský 2230
Sanguinello 1876
Sikeri 1800
Skaggs bonanza 2144
Sláva mičurina 2945
Sucreňa 1908
Tarocco 2326
Tarocco nucelare 1981