Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
Ordo 1497
Parson Brown 1552
Prostějovský 1611
Sanguinello 1365
Sikeri 1270
Skaggs bonanza 1489
Sláva mičurina 2185
Sucreňa 1424
Tarocco 1694
Tarocco nucelare 1425