Použitá literatura

U popisů citrusových rostlin je z větší části čerpáno z publikace "Přehled světových druhů a odrůd rodu Citrus" se souhlasem autora Ing. Michala Faltýnka.